Navigering

ÖSK om vår träningsverksamhet och covid 19/coronaviruset

04 april 2020 av markus

Utifrån våra sektioners synpunkter och de rådande rekommendationerna från myndigheter har styrelsen beslutat att träningsverksamheten utomhus får fortsätta att genomföras tillsvidare. Vidare kommer det införas restriktioner att genomföra inomhusaktiviteter som träning, större samlingar, fikakvällar m.m. Dessa ska undvikas och/eller ställas in tillsvidare.

Idag har styrelsen haft ett extra styrelsemöte för att diskutera vår verksamhet den kommande tiden med anledning av utvecklingen kring Covid-19/ Coronaviruset. I styrelsen finns idag de flesta verksamheterna representerade och sektionsansvariga har även fått möjlighet att ge sin syn på frågan. Först och främst vill vi vara tydliga med att vi följer de beslut/råd/rekommendationer från myndigheter m.m. och fortsätter att bevaka vad som händer.

När det gäller tävlingsverksamheten så har Svenska Skidförbundet beslutat att ställa in samtliga nationella tävlingar och de rekommenderar föreningar att ställa in övriga tävlingar. Nu har de flesta arrangörer ställt in sina tävlingar så våra medlemmar kommer inte att delta i några tävlingar. När det gäller vårt klubbmästerskap så kommer det att ställas in tillsvidare. Det kan det bli vid ett annat tillfälle men det beror på utvecklingen.

När det gäller träningsverksamheten säger Svenska Skidförbundet att ”när det gäller träning så ber vi alla även här att fatta beslut utifrån perspektivet ”risk för smittspridning” och väga detta mot vikten av att genomföra träningen/aktiviteten, speciellt om det innebär inomhusvistelse”. Folkhälsomyndigheten har i dagsläget inte gett någon rekommendation att föreningar ska ställa in sina verksamheter utan menar på att det är viktigt att aktiviteter för hälsan fortsätter.

Till er som deltar på träningar i våra sektioner vill vi på nytt uppmana er att följa de rekommendationer som myndigheterna ger. Vi ber er att vara förnuftiga för att skydda er och andra från potentiell smittspridning. Är du krasslig så stanna hemma och har du nyligen besökt något av områdena där smittan sprider sig så stanna hemma.

Till er ledare vill vi förmedla att det är upp till var och en att besluta om man vill delta eller genomföra en träning. Ni ska absolut inte känna er tvingade att ni måste genomföra träning om ni inte själva vill. Om ledare ställer in träning vill och hoppas vi att aktiva och anhöriga respekterar detta!

Hälsningar från styrelsen i Östersunds SK