Navigering

Vision

Skidglädje för alla hela livet

Verksamhetsidé

Klubbens ändamål enligt stadgarna

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”, med särskild inriktning att:

· satsa på barn, ungdomar och vuxna som ges möjlighet till individuell utveckling,

· skapa en trygg och säker idrottsmiljö samt

· genomföra träningar och tävlingar av hög kvalitet.

Värdegrund

Klubbens värdeord

· Bland alla medlemmar finns en GLÄDJE för skidåkning. Vi tränar tillsammans, peppar varandra och ger varandra feedback. Våra ledare skapar utvecklande, lekfulla och varierande träningspass.

· I föreningen finns en KAMRATSKAP där alla ska känna sig inkluderade och respekterade i gruppen. Vi strävar efter att göra gemensamma aktiviteter mellan sektionerna och med varandra inom klubben.

· Verksamheten och träningen är till för medlemmar på alla nivåer och alla har LIKA VÄRDE.

Strategiska mål 2019-2021

· Internt arbete för att höja kvalitén på klubbens verksamhet

· Finansiering

· Få flera aktiva att fortsätta längre

· Rekrytera och behålla ledare/funktionärer

· Skapa mervärden för samhället