Navigering

Vision

Skidglädje för alla hela livet

Verksamhetsidé

Klubbens ändamål enligt stadgarna

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”, med särskild inriktning att:

· satsa på barn, ungdomar och vuxna som ges möjlighet till individuell utveckling,

· skapa en trygg och säker idrottsmiljö samt

· genomföra träningar och tävlingar av hög kvalitet.

Värdegrund

Klubbens värdeord

· Bland alla medlemmar finns en GLÄDJE för skidåkning. Vi tränar tillsammans, peppar varandra och ger varandra feedback. Våra ledare skapar utvecklande, lekfulla och varierande träningspass.

· I föreningen finns en KAMRATSKAP där alla ska känna sig inkluderade och respekterade i gruppen. Vi strävar efter att göra gemensamma aktiviteter mellan sektionerna och med varandra inom klubben.

· Verksamheten och träningen är till för medlemmar på alla nivåer och alla har LIKA VÄRDE.

Strategiska mål 2022-2026

 

Sveriges mest attraktiva skidklubb 2026.

 

Strategiska mål

Östersunds SK är en klubb med bredd och elit i världsklass.

Det är roligt att vara ledare och aktiv i Östersunds SK.

Klubbens verksamhet och arrangemang ger stora mervärden för samhället.

Organisationen är transparent, ändamålsenlig, effektiv och stödjer hela klubbens verksamhet.