Navigering

Samarbeta med oss!

Våra samarbetspartners möjliggör den breda verksamhet ÖSK har idag.

 

Tillsammans med er formar vi ett samarbete som gynnar oss båda. Det kan handla om olika former av exponering av ert varumärke eller personal- och kundaktiviteter.

 

Vi kan exponera ert varumärke t ex

på våra tävlingar genom beachflaggor, roll-ups, vepor eller annat reklammaterial

på våra klubbkläder

på våra reklamskyltar i ÖSK-området

genom digital exponering på vår hemsida, i våra sociala medier och i utskick till våra medlemmar.

 

Vi kan erbjuda aktiviteter som t ex

teknikträning för kunder och/eller personal

föreläsning

vallakurs

rabatterad startavgift i våra egna tävlingar.

Vi vill

Vi vill bygga ett långsiktigt samarbete med tydligt avtal och ömsesidig nytta.

Vi vill ge tydliga motprestationer i relation till våra samarbetspartners insatser.

Vi vill bidra till att vårda och stärka våra samarbetspartners varumärken.

Ni stödjer

Vår verksamhetsidé

Vår vision

Vår värdegrund

Våra strategiska mål 2019 – 2021

Marknadsgrupp

ÖSK har en marknadsgrupp som hanterar alla pågående och nya avtal med samarbetspartners.

Kontakt

Om ni är intresserade av att samarbeta med ÖSK så skicka ett mail till klubben så tar vi kontakt med er.

 

 

 

NI ÄR MED ATT SKAPA SKIDGLÄDJE FÖR ALLA HELA LIVET!